SpeedRacer Liga

Już 7. listopada 2015r. o godz. 9.00 zapraszamy Was na pierwsze w tym sezonie zawody cyklu SpeedRacer Liga, czyli najbardziej emocjonujące zawody na rolkach i wrotkach, których kolejne edycje będą nam towarzyszyć całą zimę 2015/2016 (planujemy co najmniej 4 imprezy!).

Poprzednie edycje SpeedRacer

Dla ciekawskich prezentujemy poniżej garść materiałów z poprzednich imprez.

Wideorelacje z poprzednich edycji SpeedRacer-a

Galerie zdjęć z poprzednich edycji SpeedRacer-a

Miejscówka

Jak doczytacie w Regularminie (poniżej) impreza odbędzie się na Torze Kartingowym w Opolu, przy ulicy Kępskiej 10b. Tor składa się z dwóch równych części: toru w hali, na której odbędą się zawody niezależnie od pogody, oraz zewnętrznej – pod gołym niebem. W przypadku sprzyjającej pogody będziemy ścigać się po całym torze. Całkowita długość toru to 550m. Nawierzchnia jest asfaltowa gładka. Na torze zainstalowany jest system elektronicznego pomiaru czasu, a każdy z uczestników zostanie oczipowany 8-)

Plan imprezy

Wyścigi odbędą się z podziałem na kategorie: rolki i wrotki. Obowiązkowy jest kask, a ochraniacze na pewno nie zaszkodzą :-)

WARM-UP

Sesja zapoznawcza, zawodnicy zostaną podzieleni na grupy treningowe.

ELIMINACJE

Ścigamy się na czas w grupach 5 osobowych, zapisuje się najlepszy czas okrążenia danego uczestnika.

FAZA PUCHAROWA

Ścigamy się po cztery osoby. Zawodnicy z najlepszymi czasami w eliminacjach zostaną rozstawieni w drabince pucharowej, pozostali będą losowani. Pierwsza dwójka zawodników przechodzi do kolejnego etapu.

Regulamin

§ 1. Definicje

 1. Organizator akcji: Potłuczeni.
 2. Akcja: zawody rolkowe pod nazwą SpeedRacer Liga.
 3. Miejsce akcji: Tor Kartingowy, Opole, ul. Kępska 10b.
 4. Termin akcji: 07.11.2015 r.
 5. Cel akcji: popularyzacja sportów rolkowych, rekreacji i aktywnego trybu życia.
 6. Uczestnik akcji: osoba, która na własną odpowiedzialność bierze aktywny udział w akcji, zwana dalej Uczestnikiem akcji.
 7. Uczestnik nieletni akcji: osoba biorąca udział w akcji, która nie ukończyła 18 roku życia, dalej zwana Uczestnikiem nieletnim.

§ 2. Zasady przystąpienia i udziału w akcji

 1. Akcja odbywa się w oparciu o zasadę fair-play.
 2. Uczestnicy akcji nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu.
 3. Uczestnicy nieletni zobowiązani są do posiadania kasków ochronnych.
 4. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w akcji jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 5. Przystąpienie do udziału w akcji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja są jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o odstąpieniu od roszczeń i odszkodowań finansowych względem Organizatora w przypadku jakichkolwiek kontuzji powstałych podczas akcji.
 7. Akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża nieodwołalną i bezterminową zgodę na wykorzystanie jego wizerunku i danych osobowych (imię, nazwisko) w celach marketingowych prowadzonych przez Organizatora akcji.
 8. Uczestnik akcji zrzeka się jakichkolwiek roszczeń finansowych względem Organizatora akcji i innych podmiotów biorących udział w niniejszej akcji, z tytułu korzystania z wizerunku i jego danych osobowych.
 9. Odpowiedzialność za udział w akcji Uczestników nieletnich biorą ich prawni opiekunowie.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Na terenie akcji obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających. Osoby pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających nie zostaną dopuszczone do udziału w akcji i nie mają prawa wstępu na teren, na którym akcja jest przeprowadzana.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz do zmian w jego treści.
 3. Regulamin dostępny jest u Organizatora akcji oraz na stronie http://www.potłuczeni.pl/2015/10/28/speedracer-zima-2015/
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani przez Organizatora na stronie http://www.potłuczeni.pl/2015/10/28/speedracer-zima-2015 oraz stronie wydarzenia na portalu FaceBook https://www.facebook.com/events/1679044398980744/.
 5. Sprawy sporne, których nie reguluje niniejszy Regulamin, rozstrzyga Organizator.

Sponsorzy

Zorganizowanie SpeedRacer-a nie byłoby możliwe bez pomocy finansowej naszych sponsorów, czyli websafe.pl i Idhost.pl, którzy zapewnili nam m.in. dzierżawę toru :-)

Najważniejsze odnośniki

 1. Niniejsza strona z informacjami o imprezie
 2. Wydarzenie na FaceBook-u
 3. Tor Kartingowy na mapie

Dodaj komentarz