Rolkowanie w opolskim Okrąglaku – grudzień

W grudniu w opolskim Okrąglaku pojeździmy w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 19.00 do 20.00. Dodatkowa jazda w niedzielę 5 grudnia od godziny 18.00 do 19.00. Zapraszamy również osoby nieposiadające rolek. Rolki będzie można wypożyczyć przed każdą jazdą. 7 grudnia Mikołaj na rolkach. Zapraszamy!!!

Jedna myśl w temacie “Rolkowanie w opolskim Okrąglaku – grudzień”

 1. Dobra Śledzik, patrz, żeby nie było, że mnie to nie interesuje ;-)

  „Do początku 1998 roku obowiązywała następująca zasada pisowni:

  Partykułę nie piszemy rozdzielnie z imiesłowami przymiotnikowymi, zarówno czynnymi, jak i biernymi, jeżeli imiesłowy te występują w swej podstawowej, czasownikowej funkcji, tzn. odnoszą się do wyraźnie odczuwanej czynności, np. nie chodząca (winda); nie zapłacony (przez kogoś rachunek); nie zamknięte (przez kogoś drzwi)2.”

  i dalej:

  „W Nowym słowniku ortograficznym PWN pod redakcją prof. Edwarda Polańskiego3 czytamy: Jeżeli imiesłów jest używany w dwu znaczeniach: przymiotnikowym i czasownikowym (na oznaczenie wyraźnej czynności), wtedy ma on w połączeniu z nie podwójną pisownię – łączną przy pełnieniu funkcji przymiotnikowej i rozdzielną przy pełnieniu funkcji czasownikowej i dodatkowa uwaga: Rozróżnianie subtelnych różnic w pełnieniu przez imiesłowy przymiotnikowe funkcji czasownikowej lub przymiotnikowej bywa trudne dla przeciętnego użytkownika języka polskiego. Dlatego też w razie wątpliwości zaleca się pisownię łączną. Przemawia za nią przede wszystkim tendencja do adiektywizacji4 imiesłowów przymiotnikowych we współczesnym języku polskim. TAK BYŁO DO 1997 r.”

  „TERAZ (od 1998 r.). Zgodnie z uchwałą (na wniosek przygotowany przez prof. dra hab. Edwarda Polańskiego) Rady Języka Polskiego przy prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 9 grudnia 1997 roku (popartą i przyjętą w dniu 24 lutego 1998 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)

  partykułę nie z imiesłowami przymiotnikowymi – czynnymi i biernymi – piszemy zawsze łącznie, bez względu na znaczenie, tzn. z imiesłowem użytym tak w znaczeniu przymiotnikowym, jak i w znaczeniu czasownikowym, a więc zawsze: niepijący, niepalący, niewierzący, nienaruszony, nieoceniony, nieznany itp. Wyjątkowo rozłącznie, podobnie jak z przymiotnikami – należy pisać partykułę nie w wyraźnych przeciwstawieniach, jak np. nie pijący, ale jedzący; nie naruszony, ale całkowicie zniszczony, oraz w strukturach przeczących takich, jak np. ani nie kochający, ani nie kochany. W takich wypadkach również z przymiotnikami partykułę nie pisze się rozdzielnie; np. nie czerwony, ale zielony oraz ani nie zielony, ani nie czerwony5.”

  http://lpj.pl/porada9.htm

  I dlatego zmieniam „nie posiadające” na „nieposiadające” :-)

Dodaj komentarz